Проекти

Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) Златни пясъци – гр. Варна
Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Бургас
Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Враца
Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Видин