За нас

За нас
Сертификати

За нас

„Еврометал строй-В” ООД реализира национални и международни проекти, свързани с индустриално проектиране, строителство и реконструкция на промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура. Дружеството изпълнява строителство на обекти с жилищно, административно и производствено предназначение и високо строителство – в това число заводски комини и инсталации.
„Еврометал строй-В” ООД разполага с високотехнологично и специализирано оборудване за производство на метални конструкции и изделия от метал.
Ангажираните в дружеството висококвалифицирани специалисти, както и използването на собствени ресурси в строителните дейности, гарантират качественото изпълнение на поетите ангажименти.
В „Еврометал строй-В“ ООД е внедрена система за производствен контрол на метални елементи за метални конструкции, в съответствие с БДС EN ISO 1090 – 1:2009 и системата за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015.
„Еврометал строй-В” ООД интегрира система за управление на качеството и системата за управление на околната среда, съгласно БДС EN ISO 14001:2005. Грижата за здравето и безопасността при работа на служителите е основен ангажимент, затова ръководството е въвело и изпълнява всички поети ангажименти, съобразно изискванията на стандарта за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007.
За защита на данните както на дружеството, така и на неговите клиенти в „Еврометал строй-В“ ООД успешно се прилага система за информационна сигурност по стандарта ISO 27001:2013.
Компанията е определяна като коректен и надежден партньор в изпълнението на мащабни и специфични строителни проекти. Вписана e в Централния професионален регистър на строителите в България за строежи от първа, втора, трета, четвърта и пета група.

Акценти в дейността

„Еврометал строй-В” ООД участва в изграждането на заводи, търговски и спортни обекти, спортни съоръжения и жилищно строителство. Сред българските обекти, по които успешно работи са: Национална спортна база на Българския футболен съюз, Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Враца, Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Видин, Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Бургас, Жилищен комплекс „Лабиринт“ – гр. Варна, Хотел „Астория“ – к.к. „Златни пясъци“, Завод за производство на лагери ”SKF”, спортни зали, метални халета за складови площи, открити и закрити пазари.
„Еврометал строй-В” ООД работи по съвременни технологии с гарантирано качество при използване на сертифицирани материали. Проектите на дружеството се отличават със съвременен дизайн, оригинални конструкции и функционалност.
Сред предимствата на компанията са конкурентните цени, търговските отстъпки за количества и обеми и комплексната реализация на обекти – от идеен проект до ключ.
„Еврометал строй-В” ООД затвърждава позициите си на надежден партньор сред строителните предприемачи в България.

Сертификати за акредитация

ISO и OHSAS сертификати

Камара на строителите

Удостоверение
първа група

Удостоверение
втора група

Удостоверение
трета група

Удостоверение
пета група

Патенти

Свидетелство за регистрация на полезен модел