Дейности

„Еврометал строй-В” ООД е компания, специализирана в производство, доставка и монтаж на метални конструкции и инженеринг.

 • Строителство на благоустройствена, енергийна, транспортна и ВиК инфраструктура

 • Строителство на спортно-развлекателни комплекси

 • Строителство на жилищни и обществени сгради

 • Производство и продажба на висококачествени метални конструкции

 • Производство и продажба на висококачествени рекламно-информационни елементи – билбордове, мегабордове, пана, спирконавеси

 • Изграждане и модернизация на детски и спортни площадки и съоръжения

 • Благоустрояване и озеленяване

 • Услуги със строителна и тежка механизация

 • Инженерингова дейност

 • Монтажна дейност

 • Транспортни услуги