Production of metal structures. Engineering, research, planning and construction of industrial and civil projects.


Производство на метални конструкции. Инженеринг, проучване, проектиране и строителство на промишлени и граждански проекти.