Производство и монтаж на стълбове, НКЖИ – жп гара Синдел