Проектиране, изпълнение и изграждане на търговски обект – Сердика център, София