Проектиране, изпълнение и изграждане на обект TU CAFFE Coffee & More – Сердика център, София