Изграждане на хале към пункт за годишни технически прегледи (ГТП) – магазин „Практикер“, ж.к. Люлин, гр. София