Изграждане на хале към пункт за годишни технически прегледи (ГТП), гр. София